Zirci Ciszterci Apátság

(Ciszterciek, O.Cist.)
A középkorban a monasztikus Ciszterci rend lett az első mai értelemben vett szerzetesrend a monostorok szigorúan egységes, központi irányítású szervezetével. Magyarországon 1814-ben tanítórenddé vált a korszellem nyomására. Az 1950-es feloszlatáskor kb. 240 rendtag volt, és 5 gimnáziumban tanítottak. 1990-ben már csak 40 tudott újra összejönni. Jelenleg a létszám a régiekkel és az új belépőkkel is csak kb. 1/10-e a régi létszámnak. A Rend különösen is tiszteli a mennybe fölvett Szűzanyát kezdettől fogva. Az Ő segítségétől várja újabb felvirágzását.
Lelkiség, irányzat, család: 
bencés
férfi rend
Életmód: 
Zircen monasztikus, rendházakban apostoli
Alapítás: 
Cistercium = Citeaux, Franciaország (1098)
Alapító: 
Molesme-i Szt. Róbert bencés apát és társai: Szt. Alberik és Harding Szt. István. – Szt. Bernát belépése után vált új szerzetesrenddé (1112)
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Lángolni és világítani: tökéletes.
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Bérczi László Bernát O.Cist.
Rendtagok szám: 
15