Nagy Szent Bazil Rend

(Baziliták, OSBM)
Rendünk eredete Nagy Szent Bazil (329-379) személyéhez nyúlik vissza, aki szülőhelyén remeteéletet kezdett. Később több százan csatlakoztak hozzá, így remete magányát a közösségi élet váltotta fel. Nazianzi Szent Gergely közreműködésével két Regulát szerkesztett, egy hosszabbat és egy rövidebbet. A hosszabb, a szerzetesi élet alapelveit kifejtő szabályzat az alapja mindmáig a keleti szerzetességnek. A XVIII. század első felében kerültünk Máriapócsra. Lelkipásztori munkánkban a bazilita nővérek voltak első számú munkatársaink. A Regula szellemében a magyar bazilita szerzetesek legfőbb feladata az életszentségre, vagyis az Isten és emberszeretetre való kitartó törekvés. Ma a közösség elsődleges célja és feladata a máriapócsi búcsújáróhely és a kegytemplom sokrétű ellátása, lelkipásztori szolgálata. Mindemellett a bazilita hagyományt folytatva a nevelő-oktató munkába is bekapcsolódunk. Rendünk sajátos karizmája a katolikus egyházban a bizánci rítus szerinti imaélet és szemlélődő közösségi lét, s a lelkipásztori, apostoli tevékenység a görög szertartás szellemisége alapján.
Lelkiség, irányzat, család: 
bazilita
férfi rend
Életmód: 
Szemlélődő imádságos életmódra építve, Kriszus egyházának sokrétű szolgálata.
Alapítás: 
(1631)
Alapító: 
Szent Bazil reguláját követő keleti szerzetesekből alkult pápai jogú rend
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Ugyan ki ne tudná, hogy az ember szelíd és társas lény, nem pedig magányos vad? Hiszen semmi sem jellemzi jobban természetünket, mint az, hogy egymással kapcsolatban állunk, rászorulunk egymás segítségére, és szeretjük a velünk közös fajhoz tartozókat. Mivel pedig eleve maga az Úr ültette el ennek magvát belénk, így ő ennek termését is megköveteli, amikor azt mondja:"Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást." Ezért tanítványaitól ismertetőjelként nem csodákat és rendkívüli jeleket kívánt meg, - jóllehet a Szentlélekben ezekre is megadta nekik a hatalmat -, hanem mit?: "Arról ismeri meg majd mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást". /Nagy Szent Bazil bővebben kifejtett szabályai - III. A felebaráti szeretet (részlet)/
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Onysko Mykhaylo Frantsisk OSBM
Rendtagok szám: 
5