Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

(Ferencesek, OFM)
A ferences élet alapelemei az „imádság és áhítat”, a testvéri élet, a szegénység, a „kicsinység”, a szolidaritás, valamint az evangelizáció. Elsődleges, hogy a testvérek napról-napra keressék az Urat. Feladataik az oktatás-nevelés (iskolák, felsőoktatás), a lelkipásztorkodás (plébániák, misszió, gyóntatás, lelkigyakorlatok), szociális tevékenységek (autisták, idősek gondozása) és kulturális feladatok ellátása.
Lelkiség, irányzat, család: 
ferences
férfi rend
Életmód: 
vegyes
Alapítás: 
Assisi (1209)
Alapító: 
Assisi Szent Ferenc
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. (2Regula 1,1)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Berhidai Piusz OFM
Rendtagok szám: 
98

honlap: www.ferencesek.hu, facebook: facebook.com/Ferences-Rendtartomány

A rend székhelye a térképen