Magyar Kapucinus Delegáció

(Kapucinusok, OFMCap)
Rendünk küldetése: Krisztus követése, önmegtagadásban és lelkipásztorkodásban, a legszigorúbb ferences hagyományok szerint. Igyekezzünk életünk nagy részét az imádságnak, főleg a szemlélődő imának szentelni; a teljes szegénységet az alázat szellemével együtt ápolni. Osztozzunk a szegények, gyengék és betegek életében és őrizzük meg azt a jellemzőnket, hogy mi a nép testvérei vagyunk. (Idézetek a Rendi Alkotmányból.) 1989-ban rendünk visszatérhetett Magyarországra. Jelenleg Budapesten és Móron vannak közösségeink, melyekben magyar és olasz testvérek élnek. Budapesten két plébánia lelkipásztori szolgálatát látjuk el, Móron ifjúsági pasztoráció a feladatunk.
Lelkiség, irányzat, család: 
ferences
férfi rend
Életmód: 
szemlélődő és apostolkodó
Alapítás: 
Olaszország (1528.07.03.)
Alapító: 
Assisi Szent Ferenc
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban. Ferenc testvér engedelmességet és hódolatot ígér Honoriusz pápa úrnak és törvényes utódainak, valamint a római Szentegyháznak. A többi testvér pedig Ferenc testvérnek és utódainak tartozik engedelmességgel." /Assisi Szent Ferenc: A megerősített regula 1./ /Regula bullata, 2Reg/
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Faccioli Marco OFMCap