Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

(Bencések, OSB)
Szent Benedek szerint szerzetesek azok, akik közösségben, apát és Regula vezetésével követik Krisztust. A Krisztus-követés konkrét kereteihez a Regula mutat irányt. Eszerint a bencés életet az imádság (a zsoltárok imádkozása), a munka és a lectio divina (a Szentírás olvasása) határozza meg. A szerzetes állhatatosságot, engedelmességet és szerzetesi életalakítást fogad (stabilitas, obedientia, conversio morum). A szegénységet és a tisztaságot a szerzetesi életalakítás fogadalma tartalmazza. A pannonhalmi közösség munkaterületeihez tartozik jelenleg a középiskolai oktatás két gimnáziumban, a lelkipásztori szolgálat tizenöt plébánián és a segítő szeretet gyakorlása (szolgálatok a monostorban, vendéglátás, apátsági vállalkozások). .
Lelkiség, irányzat, család: 
bencés
férfi rend
Életmód: 
monasztikus
Alapítás: 
Monte Cassino (529)
Alapító: 
Nursiai Szent Benedek
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
A jó buzgóságot tehát a legizzóbb szeretettel gyakorolják a szerzetesek, azaz: egymást a tiszteletadásban előzzék meg. Egymásnak mind testi, mind lelki fogyatkozásait a legtürelmesebben viseljék el. Egymásnak versengve engedelmeskedjenek. Senki se kövesse azt, amit maga számára hasznosnak ítél, hanem ami másnak az. Egymást tisztán, testvéri szeretettel szeressék. Istent szeretve féljék. Apátjukat őszintén és alázatos szeretettel szeressék. Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek, aki bennünket, mindnyájunkat az örök életre vezessen. (Szent Benedek Regulája, 72. fejezet)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Hortobágyi T. Cirill OSB