Legszentebb Üdvőzítő Nővérei

(CFSsS)
A magyar szerzetes kongregáció eredete az Elizabeth Eppinger, Mária Alfonza anya által az elzászi Niederbronn városában 1849-ben alapított megváltós nővérekig vezethető vissza. A magyar közösség Pozsonyban kezdte meg működésüket egy gyermekkórházban.(1896) A pozsonyi anyaház 1913-ban készült el. Csernoch János hercegprímás 1915-ben a három magyarországi házat (Sopron, Zsira, Budatétény) önálló kongregációvá nyilvánította. Központi házuk Zsirán nyílt meg, itt történt az új hívatások képzése. Így született meg tehát a Legszentebb Üdvözítő Leányai Szent Ágoston Regulája szerint élő magyar kongregáció. Apostoli célkitűzésük: a felebarát javának előmozdítása, a szegények gondozása, kórházi és egyéb betegápolás, valamint a keresztény ifjúság nevelése. Az 1930-as években a nővérek Budapesten, Szegeden, Pestújhelyen kórházat vezettek, Budatétényben fogyatékos gyermekeket neveltek, Sopronban árvaházat tartottak fenn, Szászváron, Lábatlanon, Dunaszekcsőn és Mezőszilason iskolában működtek, különféle egyházi intézmények háztartását is vezették. 1950-ben 180 nővértől vonták meg a működési engedélyt. A kártalanítást követően 1998-ban épült fel a solymári házuk, mely idős otthonként működik. A nővérek szeretettel ápolják Mandl Rozália M. Remigia nővér emlékét, aki 1945-ben, húsvéthétfőn, 27 éves korában tisztaságáért halt vértanúhalált. Fertőrákoson van eltemetve.
"Örömmel merítettek vizet az üdvösség forrássaiból." Is.12,3.
Lelkiség, irányzat, család: 
ágostonos
női rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Niederbronn (1849.08.18.)
Alapító: 
Eppinger Erzsébet Mária Alfonza
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Szellemetek legyen Jézus Krisztus szelleme. Egész életetük ehhez az isteni példaképhez igazodjék. Az Ő szelleme éltesse és hassa át őket annyira, hogy az minden szavukban és cselekedetükben kifejezésre jusson. Minden nővér mondhassa az apostollal: -Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem (Gal 2,20) úgy, hogy Jézus élete egész lényükben megnyilvánuljon." (vö. Első szabály 1,III.)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Janka Kovacova CFSsS