Konventuális Ferences Minorita Rend

(Minoriták, OFMConv.)
A Kisebb Testvérek Rendjét Assisi Szent Ferenc alapította. A Rend 1210-ben szóban, majd 1223-ben írásban nyert pápai megerősítést. Ma a minorita rend az obszerváns ferencesekkel és a kapucinusokkal együtt alkotja Szent Ferenc ún. első rendjét. A rendházakban élő ferences közösségek, a rend ún. konventuális irányzata tekinthető a minoriták, a konventuálisok őseinek. 1517-ben a renden belüli konfliktus nyomán a konventuálisok el-szakadtak a rend másik, ún. obszerváns irányzatától és önálló renddé alakultak. Magyarországon szintén jelen volt a konventuális irányzat, de az elszakadás idején már megreformált formában, ezért 1517-ben ezek a házak is obszerváns házak lettek. A törökök kiszorítása után új lendületet kapott a szerzetesi élet. A minoriták inkább az ország északi és keleti részében terjedtek el és építették újjá kolostoraikat. Az 1700-as évek végére öt kustodiában 17 rendházban kb. 100 minorita élt.
Lelkiség, irányzat, család: 
ferences
férfi rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Assisi (1223)
Alapító: 
Assisi Szent Ferenc
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Cebula Pawel Leszek OFMConv.
Rendtagok szám: 
10

honlap: ofmconv.hu

A rend székhelye a térképen