Klarissza Remeteség

(Szécsény Ágacskája, OSC)
A Klarissza Rend "Szegény nővérek Rendje" -, ahogyan szent Klára nevezi az általa alapított közösséget, a Ferences család klauzúrában élő szemlélődő ága. Rendünk gyökerei Assisi Szent Klára személyéig nyúlnak vissza, aki isteni inspirációtól, valamint kortársa, Szent Ferenc példájától indítva, az értünk szegénnyé lett Krisztus életét akarta követni. Ebben a lelkületben az imádság által, az imádságban szolgáljuk testvéreinket. Életünk azt hivatott feltárni, hogy az Úr szereti az Ő népét, minden teremtményét, és közel van mindenkihez. Éppen ezért visszavonultságunk nem a világ elutasítását, annak megvetését, vagy az abból való menekülést jelenti. A visszavonultság-közelség csak látszólagos ellentmondás, ugyanis az emberekhez, a világhoz, az egész teremtett mindenséghez csak akkor lehetünk igazán közel, ha mindezek Teremtőjéhez vagyunk közel. "Ezüstöm, aranyam nincs, de amim van, azt neked adom..." /Apcsel 3,6/ ezzel a mondattal közösségünk sajátos hivatására utalunk, hiszen az élő Istenen kívül valóban nincs mit adnunk testvéreinknek.
Lelkiség, irányzat, család: 
Klarissza (Ferences család II. Rendje)
női rend
Életmód: 
kontemplatív, remete
Alapítás: 
A Rend alapításának helye: Assisi (Olaszország), a Remeteség alapításának helye: Sion (Franciaország) (A Klarissza Rend alapítása:1212; A Remeteség alapítási dátuma:1979.04.26.)
Alapító: 
A Klarissza Rend alapítója: Assisi Szent Klára. A Remeteség alapítója: Szentháromságról nevezett Marie-Paul anya
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Az Ágacska Isten számára a szabadság helye: ez minden értelme." (Szentháromságról nevezett Marie-Paul anya: Életstatútum)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Angyalos Boldogasszonyról nevezett Ferenc-Mária nővér OSC