Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

(Jezsuiták, SJ)
A Jézus Társasága a katolikus egyház legnagyobb létszámú szerzetesrendje. Világszerte mintegy 15 800 jezsuita él, összesen 126 országban. Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel, oktatással és médiával foglalkoznak, valamint szociális és egyéb lelkipásztori tevékenységet végeznek. Jelmondatuk: Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Küldetésük a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása. A három szerzetesi fogadalom mellett a professzus jezsuiták még egy negyedik, különleges engedelmességi fogadalmat is tesznek, amiben elkötelezik magukat, hogy készek bárhova elmenni, ahova a Szentatya a hit hirdetése érdekében küldi őket.
Lelkiség, irányzat, család: 
jezsuita
férfi rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Róma (1540)
Alapító: 
Loyolai Szent Ignác
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Aki mindent Isten nagyobb dicsőségére tesz, annak minden imádság. Legyen a lelked annyira szabad, hogy mindig meg tudd tenni az ellenkezőjét is. Úgy cselekedj, mintha minden rajtad múlna, de úgy bízz Istenben, mintha minden rajta múlna.Azokra vár a mennyekben a legértékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önmagukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni.
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Vízi Elemér SJ