Jézus Szíve Társasága

(Népleányok, SJC)
A Jézus Szíve (Népleányai) Társaságát Bíró Ferenc jezsuita az Egyház és a magyar nép szolgálatára alapította. A Társaság hangsúlyt helyez arra, hogy tagjai a teremtett világ javait Isten dicsőségére és embertársaik szolgálatára használják. A tagok Krisztus-követésükben, Jézus Szíve tiszteletükben az Isten-ember-világ egységét, a teljes harmóniát hangsúlyozzák és akarják megvalósítani életükben és munkásságukban. Jézus Szívének szereteturalmát az egyének és a családok érdekében terjesztik a társadalomban. Közösségi életük példájának a názáreti Szent Család mindennapjait tekintik. Az Alapító elgondolásának megfelelően a Társaságnak vannak olyan tagjai is, akik egyedül vagy a családjukkal otthonukban laknak, és a Társaság szelleme szerint élnek és dolgoznak.
Lelkiség, irányzat, család: 
Szent Ignác-i (jezsuita)
női rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Budapest (1921.01.01.)
Alapító: 
P. Bíró Ferenc SJ
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
A Jézus Szíve tisztelet a Társaság számára elsősorban nem ájtatosság, hanem Jézus szeretetéletének folytatása, "a teljes, történelmi, reális Krisztus reális követése igazságben és tettben" (P. Bíró) - Konstitúció 7§
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Suller Melinda Éva SJC
Rendtagok szám: 
32