Isteni Ige Társasága

(Verbiták, SVD)
Az Isteni Ige Társaságát egy német, egyházmegyés pap Janssen Szent Arnold, (1875-1909) alapította, Bismarck kancellár egyházüldözése idején, Németországban. Arnold Janssen pap és matematikatanár volt egy német kisvárosban (Goch-ban), de amikor megérezte az időknek a jeleit, hogy akkor is evangelizálni kell a világot, lemondva jó megélhetést biztosító állásáról és vállalta, hogy szervez egy olyan Missziósházat, ahol német katolikusok is felkészülhetnek missziós szerzetesi hivatásukra. A környező államokban már mindenütt volt ilyen lehetőség. Az egyházüldözés miatt a szomszédos Hollandiának a német határ közelében lévő részén, Steyl-ben alapította meg az első Missziósházat. Ezért nevezik a verbitákat német nyelven steyl-i misszionáriusoknak ("Steyler Missionare"). Arnold atya a férfiág mellett, megalapította a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővéreket (missziós nővérek) és a kontemplációs ágat, Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővéreket (rózsaszín nővérek). Küldetésük az evangélium hirdetése ott, ahol az nem vagy nem eléggé ismert, valamint prófétai jelnek lenni más vallású népek vagy nem hívők között. Bárhol legyenek is, soknemzetiségű közösségeik az egyház sokszínűségét kívánják bemutatni. Mindenhol azt a munkát végzik, amire az adott élethelyzetben nagy szükség van. Pl. lelkigyakorlatos/meditációs központok, oktatási intézmények, egészségügyi központok és szociális intézmények. Ma a világon körülbelül 6000 verbita működik, 84 országban. A magyar tartomány nemzetközi közösségben dolgozik, ahová érkeztek a magyarokon kívül Indonéziából, Lengyelországból, Indiából, Ghánából, a Fülöp-szigetekről, Brazíliából és Kongóból is. Janssen Szent Arnold lelkiségében, jelenleg, több mint 10.000 missziós szerzetes férfi, nő és világi segítő szolgál Isten országának építésén.
Lelkiség, irányzat, család: 
verbita
férfi rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Steyl, Hollandia (1875)
Alapító: 
Janssen Szent Arnold
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Az Ige világossága és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus Szíve az emberek szívében.
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Tete Remis SVD