Gödöllői Premontrei Apátság

(Premontreiek, O. Praem.)
Az alapítás 12. századi körülményeiből és az alapító életéből következően a Premontrei Rend apostoli (lelkipásztori) kanonokrend (Szent Ágoston regulája, kanonoki liturgia), hagyományos szerzetesrend. A 19. századtól iskolafenntartó is.
Lelkiség, irányzat, család: 
ágostonos
férfi rend
Életmód: 
monasztikus és apostoli
Alapítás: 
Prémonté (Franciaország) (1121)
Alapító: 
Szent Norbert
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Balogh Péter Piusz O. Praem.
Rendtagok szám: 
12

honlap: premontrei.hu

A rend székhelye a térképen