Csornai Premontrei Prépostság

(premontreiek, OPraem)
A kanonokrend státusából következő sajátos életforma, az úgynevezett Vita mixta - a monasztikus életmód és a lelkipásztorkodás összekapcsolása.
Lelkiség, irányzat, család: 
Ágostonos
férfi rend
Életmód: 
monasztikus
Alapítás: 
Prémontré (1120)
Alapító: 
Szent Norbert
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Szent Norbert az egyik élharcosa a naponkénti misézésnek, komoly tevékenységet fejt ki ezért. Az oltáriszentség nagy tisztelője, ezért is lett insigniája az úrmutató.
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Fazakas Zoltán Márton OPraem