Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága

(Ciszterci Nővérek, OCist)
A monasztikus ciszterci élet teljes átadottság Istennek a világ és az emberiség szolgálatára. Szent Benedek szerint a világtól elzárva élő szerzetes fő feladata az Isten ünnepélyes dicsérete, a zsolozsma, és az önfenntartáshoz szükséges csendes fizikai munka. Minden nővér ezzel az Isten iránti szeretetből fakadó és szolgáló lelkülettel igyekszik imádkozni, dolgozni, tenni a jót és küzdeni a rossz ellen Szent Benedek Regulája szerint, elöljárója iránti engedelmességben, egy közösségben engesztelésül és hálaként hazánkért és az egész emberiségért. Állhatatosságot (stabilitas) és erkölcseink megjavítását (conversio morum) ígérünk, és Szent Benedek Regulája és monostorunknak a Szentszék által jóváhagyott konstitúciója szerinti engedelmességet (obedientia) halálunkig ezen a helyen.
"Una caritate, una regula, similibusque vivamus moribus." (Harding Szt. István: Charta caritatis)
Lelkiség, irányzat, család: 
Ciszterci lelkiség Szt. Benedek Regulája szerint
női rend
Életmód: 
monasztikus
Alapítás: 
A Ciszterci Rend első monostora: Cîteaux - Franciaország (A Ciszt. Rend alapítása: 1098.03.21.)
Alapító: 
A Ciszterci Rend három alapítója: Szt. Róbert, Szt. Alberik, Harding Szt. István
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Sokat dolgozni, ez EMBERRÉ tesz. Sokat dolgozni és imádkozni, ez SZENTTÉ tesz. Sokat dolgozni, imádkozni és mindentől elszakadni, ez SZENT CISZTERCIVÉ tesz." (Dr. Naszályi Emil OCist, a Regina Mundi Monostor alapító atyja)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Kastelik M. Rafaela OCist
Rendtagok szám: 
11