Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor

(Ciszterci Nővérek, o.cist.)
Meghívásunk monasztikus életre szól, testvéri közösségben, Szent Benedek Regulája és a ciszterci hagyomány szerint. Fogadalmat teszünk stabilitásra ("mindhalálig hűséges leszek hivatásomhoz a monasztikus szerzeteséletben"), szüntelen megtérésre ("szüntelenül törekszem életem megjavítására") és engedelmességre. Húsvéti jelleget tükröz, mert Krisztus misztériumának liturgikus ünneplésén alapszik (zsolozsma). Napjaink az Ige imádságos hallgatásából táplálkoznak (lectio divina). Isten arcának kereséséből fakad az emberek iránti együttérzésünk, szeretetünk. Vendégfogadásunk részesíti a hozzánk jövőket életformánk gyümölcseiből. Isten jelenlétében gyökerező életünk, munkánk a kegyelem leesdése a világ számára.
Lelkiség, irányzat, család: 
ciszterci
női rend
Életmód: 
monasztikus
Alapítás: 
Cistercium (ma: Cîteaux,Franciaország) (1098)
Alapító: 
Molesmes-i Szent Róbert, Szent Alberik, Harding Szent István
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Cselekedeteinkben semmi egyenetlenség ne legyen, hanem egyazon szeretetben, egyazon Regula alapján és hasonló szokások szerint éljünk." Harding Szent István, Charta Caritatis 3. (Lékay Lajos: Ciszterciek, eszmény és valóság, 429.)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Horváth Olga o.cist.