Assziszi Szent Ferenc Segítő Nővérei Közössége

(Ferences Segítő Nővérek, SAF)
Nővéreink elkötelezik magukat a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmára. Ennek külső jeleként a szerzetesek egyszerű habitusát viseljük. Elfogadjuk, hogy Isten a testvéreknek különféle talentumokat adott ezért nem egyformaságra törekszünk, hanem egységre a sokféleségben. Elsődleges feladatunk az evangéliumi tanácsok követése, az imádság és az engesztelés a hazánkért. Ezt szorosan követi az egyházi szolgálat, amelynek két fő eleme van: egyházi intézményekben való szolgálat és hitre nevelés. Azt vállajuk fel, amit éppen ott és éppen akkor Isten kér tőlünk.
Lelkiség, irányzat, család: 
Ferences
női rend
Életmód: 
apostoli, Szent Ferenc reguláris III. rendje alapján
Alapítás: 
Veszprémi Főegyházmegye (2000. 06. 24.)
Alapító: 
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Szent Ferenccel együtt valljuk és éljük: mi Isten komédiásai vagyunk , és azért küldött bennünket a világba, hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre (Pl XLIII)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Takács Tünde M. Erzsébet SAF
Rendtagok szám: 
2

facebook: Ferences Segítő Nővérek - facebook oldal

A rend székhelye a térképen