Ancillae Christi Regis

(Krisztus Király Szolgáló Leányai, ACR)
Közösségünk tagjai hajadonok, özvegyek, valamint az egyház szabályai szerinti szabad állapotú hölgyek. Havonta találkozunk, évente kétszer, nagyböjtben és adventben lelkigyakorlatot tartunk, évente egyszer az Osztrák nővérekkel közösségi-héten veszünk részt. Küldetésünk a papság segítése úgy ,ahogy az az adott kornak leginkább megfelel. Elsősorban imáinkkal, hitoktatásban, lelki-gondozás, iroda szolgálat, házvezetés, sekrestyés, kórházi szolgálat....Honlapunkon minden kedves érdeklődő bővebb tájékoztatást, betekintést kaphat a közösség életéről.
Lelkiség, irányzat, család: 
világi intézmény
női rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Wien (1926.12.16)
Alapító: 
Leopold Engelhart érseki kanonok
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„A szív és a tett apostolkodása, a misztika és aszkézis egy világi életben, elfogadni az Úr tanácsait-”, (ezek voltak tanításának céljai,amelyeket megértetett velünk.)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Török Julianna ACR