A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közössége

(Orsolyiták, OSU)
A Szent Orsolya Rend pápai jogú nemzetközi szerzetesi intézmény, amelyben a szemlélődés és az apostoli életmód egymást kölcsönösen áthatja és élteti. A közösségi élet az orsolyita hivatás lényegéhez tartozik. Szent Angéla karizmájához hűen Isten és az emberek szolgálatában akarjuk élni a kettős és egyetlen szeretetet: „Mindent az Isteni Felség dicséretére és a lelkek javára irányítva.” Az Egyház a nevelés küldetését bízza ránk, amelyet különböző formákban az evangelizáció szolgálatában végzünk. Iskolát, kollégiumot, idősek otthonát tartunk fenn Magyarországon. Rendünk az egész világon elterjedt. Éppen a különbözőségben tudjuk kinyilvánítani az egységet.
Lelkiség, irányzat, család: 
merici-i
női rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Brescia (1535. november 25.)
Alapító: 
Merici Szent Angéla
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„Kapcsolódjatok egymáshoz a szeretet kötelékével, megbecsülve, segítve, elviselve egymást Jézus Krisztusban.” (Merici Szent Angéla: Utolsó intelem)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Matkovics Mária Emerica OSU