Emmánuel Közösség férfi fogadalmas tagjai

Az Emmánuel Közösség és a Jézus Testvériség a katolikus karizmatikus megújulás gyümölcse. A tagok együtt élik meg a Közösség alapkegyelmeit, a napi szentségimádás, a közös örömteli dicsőítés, a másokkal való együtt érző szeretet és az örömhírről való tanúságtétel által. A hivatások egymást kiegészítő kegyelme, a papok, nővérek és testvérek, valamint a világiak közös szolgálata az Egyház megújulása felé mutat, ahol a család, mint az egyház alapsejtje az evangelizáció elsődleges helyévé válik. Emellett az egyedülállók, a dolgozók és a fiatalok körében is fejt ki a Közösség tevékenységet. Kiemelt helyet kap a Jézus Szíve és a Mária tisztelet a Közösség lelkiségében.
férfi rend
Életmód: 
világban élő
Alapítás: 
Párizs (1972)
Alapító: 
Pierre Goursat
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Isten szeretete lángra gyújtja lelkünket, hogy ezt a szeretetet másokhoz is elvigyük. Mindez a Pünkösd Lelke: a Lélek kiáradása, amelynek egyetlen Urunk, Mesterünk és Barátunk eljöveteléig folytatódnia kell." Pierre Goursat
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Fogarasi Fábián