Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség

(Vianney Testvérek, SFV)
Közösségünkben klerikus és laikus testvérek élnek, felajánlva önmagunkat a tisztuló lelkekért, imádkozva, cselekedve és szenvedve értük, velük és helyettük. Miközben mi magunk is állandó éberséggel járjuk a megtérés útját, lelkigyakorlatokkal, lelki napokkal, zarándoklatokkal, lelkipásztori és egyéb apostoli szolgálattal, bármely munkakörben segítjük Isten felé a lelkeket, hogy megláthassák Krisztus dicsőségét, ahogyan azt ő akarja, s kérte az Atyától. Kérve ehhez a szentek közbenjárását, élükön az Irgalmasság Anyját és védőszentünket, Vianney Szent Jánost.
Lelkiség, irányzat, család: 
Irgalmasság
férfi rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Pócspetri (2015.07.08.)
Alapító: 
Szenes István
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
Az irgalmas Isten szívünkbe ültette a vágyat, hogy szenteljük életünket azokért, akik a tisztulás útját járják itt a földön, akik haldokolnak, s akik "a mennyország ajtajának küszöbén"; a szenvedő egyházban várakoznak, vágyakoznak az üdvösség teljességére.(Szabályzat 1.p.)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Szenes István László SFV
Rendtagok szám: 
3