Ancillae Christi Regis

(Krisztus Király Szolgálói , ACR)
Közösségünk tagjai hajadonok, özvegyek, valamint az egyház szabályai szerinti szabad állapotú hölgyek. Havonta találkozunk, évente kétszer, nagyböjtben és adventben lelkigyakorlatot tartunk, évente egyszer az Osztrák nővérekkel közösségi-héten veszünk részt. Küldetésünk a papság segítése úgy ,ahogy az az adott kornak leginkább megfelel. Elsősorban imáinkkal, hitoktatásban, lelki-gondozás, iroda szolgálat, házvezetés, sekrestyés, kórházi szolgálat....Honlapunkon minden kedves érdeklődő bővebb tájékoztatást, betekintést kaphat a közösség életéről.
Lelkiség, irányzat, család: 
világi intézmény
női rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Wien (1926.12.16)
Alapító: 
Leopold Engelhart érseki kanonok
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
„A szív és a tett apostolkodása, a misztika és aszkézis egy világi életben, elfogadni az Úr tanácsait-”, (ezek voltak tanításának céljai,amelyeket megértetett velünk.)
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Fazekas Mónika ACR