Congregatio Jesu

(Angolkisasszonyok Szerzetesrend, CJ)
A rend sajátossága Ward Mária és társnői lelki tapasztalataiban gyökerezik, amely arra vezette őket, hogy elsajátítsák az ignáci lelkiséget. Megértették és tettekre váltották azt a küldetést, amelyet Ward Mária 1611-ben kapott: "Vedd a Társaságét, úgy értve, hogy tartalmilag és forma szerint ugyanazt". Krisztustól kapott küldetésünk egyetemes: "Menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet" (Mt 28,19) . Ward Mária apostoli céljai: a hit védelmezése és terjesztése, valamint az emberekben a krisztusi életvitel gyarapodásának szolgálata az alázat és a szeretet minden művén keresztül. A negyedik fogadalom, mely a Congregatiót minden mentegetődzés nélkül Krisztus legfőbb Helytartója iránt engedelmességre kötelezi, arra irányul, hogy odamegyünk, ahova csak a világon, ítélete szerint, Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek segítségére küld bennünket.
Lelkiség, irányzat, család: 
Szent Ignác-i
női rend
Életmód: 
apostoli
Alapítás: 
Anglia (1611)
Alapító: 
Ward Mária
Legfontosabb idézet az alapítótól: 
"Mutasd magad olyannak, amilyen vagy és légy olyan, amilyennek mutatod magad! "Forrás: "Igaz Lélek" látomása 1615. Mindenszentek ünnepén
Legnagyobb magyarországi elöljáró: 
Barnai Brigitta CJ
Rendtagok szám: 
21

honlap: www.cj.hu, facebook: facebook: Ward Mária Nővérei

A rend székhelye a térképen